Jak jednoduše na EET - elektronickou evidenci tržeb

Jak nyní při komunikaci se zákazníky zjišťujeme, tak o elektronické evidenci tržeb panuje řada mýtů a zkreslených představ.

Největší mýtus je v tom, jak EET bude složitá, jak strašně moc zatíží podnikatele papírovaním a důkladnou evidencí zboží, jak hospodský bude muset složitě evidovat každé prodané pivo a jak bude podnikatel platit vysoké měsíční poplatky poskytovateli jeho pokladního systému.

Takhle složitá EET opravdu není, jak již název napovídá bude to pouze evidence tržeb. To znamená, že pouze v okamžiku před platbou penězma, kartou nebo stravenkou bude nutné částku naťukat do k tomu určeného zařízení, které vytiskne účtenku a data pošle na server Ministerstva financí.

Kvůli EET nemusí podnikatel vůbec měnit dosavadní způsob vedení jeho účetnictví, pouze mu stačí zakoupit si nejjednodušší EET pokladnu - v podstatě větší kalkulačku s tiskárnou, napojenou na internet. A nebo větší pokladnu do náročnějšího provozu.

Pokladny mají několik důležitých výhod:

 • u pokladen neplatíte žádné pravidelné měsíční poplatky za pronájem software nebo aktualizace
 • pokladnu se naučíte rychleji obsluhovat
 • pokladna je přímo navržena pro pohodlnou obsluhu
 • pokladna se Vám nezaviruje
 • hodně pokladen může pracovat i na baterii
 • obsluha nemusí znát práci s počítačem
 • pokladny mají velmi dobrou odolnost v provozů, rozhodně lepší než nabízené tablety
 • v náročném provozu rozhodně oceníte použivání klávesnice "dotýkáním se po paměti"

eet pokladny

Výhody a nevýhody různých řešení EET

TELEFON, TABLET

 • nízká cena
 • lze přidávat další funkce
 • provoz i na baterii
 • pravidelné měsíční poplatky
 • obtížná obsluha
 • možnost zavirování
 • malá provozní odolnost

EET POKLADNA

 • nízká cena
 • žádné další poplatky
 • pohodlná obsluha
 • nelze zavirovat
 • provoz i na baterii
 • obsluha nemusí znát práci s počítačem
 • dobrá provozní odolnost
 • nelze přidat další funkce

POČÍTAČ

 • jediné řešení pro náročné a složité provozy
 • lze přidávat další funkce
 • dobrá provozní odolnost
 • pohodlná obsluha
 • vyšší cena
 • pravidelné roční poplatky
 • možnost zavirování
 • nelze provoz na baterii

 

První a patrně nejsložitější krok pro EET je získání certifikátu pro evidenci tržeb. Certifikát je kód, který je nutno nastavit do pokladny a jeho platnost je 3 roky.
Pro získání certifikátu podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje (v podstatě jméno a heslo), které mu umožní přihlášení na webové stránky správce daně. Po přihlášení si podnikatel na stránkách zaeviduje své provozovny (oznamovací povinnost) a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.

 

Na místo kde se běžně uskutečňují evidované tržby je povinnost umístit dobře viditelné a čitelné oznámení následujícího znění.

Podle  zákona o evidenci  tržeb  je  prodávající  povinen  vystavit  kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. (Pro evidenci v běžném režimu)
Podle  zákona o evidenci  tržeb  je  prodávající  povinen  vystavit  kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů. (Pro evidenci ve zjednodušeném režimu)

 

Co když se pokladna pokazí nebo např. nepůjde elektřina?

V případě poruchy pokladního zařízení může podnikatel ve své činnosti pokračovat. Z povahy věci je však zřejmé, že nebude v daném okamžiku moci zaslat správci daně datovou zprávou údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku, která by obsahovala všechny údaje uvedené v ustanovení § 20 zákona o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), neboť bezpečnostní kód poplatníka (BKP), fiskální identifikační kód (FIK) nebo podpisový kód poplatníka (PKP) mohou být získány pouze z funkčního pokladního zařízení.

Prokáže-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila, za přestupek neodpovídá. Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek upravuje § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“). Toto ustanovení se podle § 23 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky použije obdobně také u podnikajících fyzických osob. Zákon tedy umožňuje využít institutu liberace pro ty subjekty, u nichž zavinění není obligatorním znakem skutkové podstaty a ke vzniku odpovědnosti dochází již samotným porušením povinnosti stanovené zákonem.

Liberační důvod je naplněn neodvratitelnou událostí přicházející zásahem zvenčí (např. porucha zařízení v důsledku přepětí elektrické energie, přerušení elektrické energie v důsledku překopání kabelů, zkrat v elektroinstalaci způsobivší výpadek elektrické energie i po zapnutí jističe apod., nebo náhlá porucha pokladního zařízení), který při běžném provozu pokladního zařízení vyvolá škodlivý účinek, jemuž nemohl podnikatel nikterak zabránit a nebylo možné škodlivému účinku předejít ani použitím dostupných opatření. Zároveň se může jednat o situace vedoucí k porušení povinnosti, při níž nelze objektivně nikdy na straně poplatníka vyšší úsilí vyžadovat, tj. jedná se o náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné okolnosti, které poplatníkovi zabránily splnit uloženou povinnost. Prokázáním uvedených skutečností může být např. potvrzení dodavatele elektrické energie o výpadku; doklad, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu, potvrzení od elektrikáře o době opravy apod.

Údaje o přijatých platbách po dobu nefunkčního pokladního zařízení je poplatník povinen správci daně zaslat elektronickou cestou z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění příčin. Zákon o evidenci tržeb upravuje pouze zasílání údajů o jednotlivých tržbách a zánik této povinnosti v případě poruch z něho nijak nevyplývá. V určitých situacích, kdy je během poruchy přijato velké množství tržeb a požadavek k jejich jednotlivému zaslání by byl pro poplatníka nereálný nebo nadměrně zatěžující, lze liberaci vztáhnout i na zasílání údajů dle jednotlivých tržeb a umožnit poplatníkům, aby údaje o tržbách přijatých v době poruchy zaslali správci daně jednou sumární částkou.

Každý případ je však vždy nutné posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu. Pokud by například došlo pouze k přerušení internetového připojení, ale pokladní zařízení by zůstalo funkční, může být liberace vztažena pouze na nezaslání údajů správci daně včas. Na nevydání účtenky, příp. na možnost zaslat údaje jednou sumární částkou, by se za této situace liberace nevztahovala.

Petr Adámek - ADA-Electronics
Mostní 55, 757 01 Valašské Meziříčí

 • Prodej a servis tiskařské techniky DUPLO po celé ČR
 • Prodej a servis kopírovacích strojů SHARP v Rožnov, Valašské Meziříčí a Vsetín
 • Prodej a servis EET pokladen EURO a ProfiPAD v Rožnov, Valašské Meziříčí a Vsetín

vyroci30letVážení zákazníci, dne 28. září 2020 jsme oslavili 30. výročí založení naší firmy. Děkujeme Vám za důvěru a přízeň.

  +420 571 622 204

  +420 604 791 192

   adavm@adavm.cz

Provozní doba:
pondělí - pátek
9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný